Gelderland Social Netwerk en Bedrijvengids
Terug

Arnhem: Doorgang Korenmarkt vanaf Willemsplein ongewenst

Geplaatst op Dec 11, 2013

Een doorgang vanaf het Willemsplein naar de Korenmarkt is niet gewenst. Zo luidt de conclusie van het college van burgemeester en wethouders na een integrale afweging van dit idee. In de afweging heeft het college zowel economische, ruimtelijke en financiële aspecten betrokken.

Een doorgang vanaf het Willemsplein naar de Korenmarkt is een wens van de ondernemersvereniging Korenmarkt. Zij pleitten al geruime tijd voor een betere bereikbaarheid van de Korenmarkt vanaf het Centraal Station.

Zorgvuldige afweging

Verantwoordelijk wethouder Michiel van Wessem:  “We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt over deze doorgang. Juist omdat we inzien dat de Korenmarkt een belangrijke economische functie vervult in onze binnenstad. Niet voor niets hebben we in 2010 een gebiedsmanager aangesteld. Sindsdien is er ook de nodige vooruitgang geboekt. Wat te denken van de verbetering van de aanlooproute vanaf het Nieuwe Plein, een proefopstelling voor de verbetering van de openbare verlichting en de door het ondernemers gerealiseerde lichtplan dat de historische panden verlicht. Alles in ogenschouw nemend zijn we van mening dat een doorgang vanaf het Willemsplein niet wenselijk is en dat er voldoende andere mogelijkheden zijn om de Korenmarkt  te laten bruisen als voorheen.”

Loopstromenonderzoek

Samen met de ondernemersverenging heeft de gemeente een onderzoek laten verrichten naar de effecten van een mogelijke doorgang op de loopstromen in de binnenstad. De belangrijkste conclusies uit dat onderzoek zijn:

  • Een doorbraak zal voor extra aanloop op de Korenmarkt zorgen. De mate waarin is afhankelijk van hoe aantrekkelijk deze doorbraak wordt gemaakt;
  • Ondernemers aan het Nieuwe Plein, het noordelijke deel van de Jansstraat en het westelijk deel van de Rijnstraat zullen met minder passanten te maken krijgen;
  • De doorbraak niet zal leiden tot een substantiële groei van bezoekers aan de Arnhemse binnenstad.

Ruimtelijk

Naast de loopstromen heeft de gemeente ook naar andere aspecten gekeken. Vanuit ruimtelijk perspectief wordt negatief geadviseerd. Letterlijk staat in de afweging:  “een doorgang in de gevelwand aan het Nieuwe Plein en Willemsplein betekent een aantasting van de cultuurhistorisch waardevolle samenhang in de singelstructuur”. Afgezien daarvan is de vraag of er wel een kwalitatief goede inrichting gerealiseerd kan worden omdat de naastgelegen panden met hun gevels ‘bloot’ aan een doorbraak komen te liggen. Daarnaast moeten de diepe achtertuinen worden aangepakt. Om die achtererven om te zetten naar een prettig en kwalitatief  acceptabel verblijfsgebied is een fikse uitdaging.

Economisch

Vanuit economisch perspectief kan worden geconcludeerd dat een doorbraak effect heeft op de passantenstromen. Voor de ondernemers in de direct omliggende straten heeft het zelfs een negatief effect op het ondernemersklimaat. De mogelijke positieve effecten voor de Korenmarkt wegen niet op tegen deze negatieve effecten. Bovendien brengt de doorbraak op zich geen extra bezoekers naar de Arnhemse binnenstad.

Financieel

Het realiseren van een doorgang vraagt om aanzienlijke investeringen. Zowel wat betreft de aankoop van een pand als de aanpassingen in de openbare ruimte rondom de eventuele doorbraak. Voor een doorgang is bovendien een bestemmingsplanwijziging nodig dat mogelijk kan leiden tot claims van naastgelegen ondernemers die van mening zijn dat hun economische belangen worden geschaad .
Reacties
  • U dient aangemeld te zijn om een reactie te kunnen plaatsen.